Search form

KINṘEŪKÖ 2:10

10Lā lòhngö min öp pantēra elyöngö Rūpön sā ṙôngö yip kumyung in cha, öp mākūö kūön Rūpön inrē nö Ēlīsör öp kikōnyö kūön Sĕtē-ör.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index