Search form

KINṘEŪKÖ 2:17

17Ngaich kiröönngöre min ngam rūkui manūlö, nö holtö elyöngö yip Lēvī nö ellōn nup elyöngö: sā chūöktī cha tö elyöngöre, ngatī chanūhuh cha-a nö kiröönngöre, kö i chūök re tarik nö i nup pantēra cha.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index