Search form

KINṘEŪKÖ 20:10

10Ngaich Môsös nö hamūl yik tarik tömūl nö i kūö ök ihong, ngaich ngö ṙô tö cha, Hangihtöre, yī-ö ma-ahôngen chöngö; kēnyö mak yīö öi vöh ṙā-ang i ngòh ihong?

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index