Search form

KINṘEŪKÖ 20:11

11Hanyāṅklö këlre ngaich ang Môsös, ngaich nët heuh tī nö foh ök ihong nö aṅtī tö ök tinkung re: pōyen ngaich ök mak nö hëmnyi, òk ngaich yik ṙôngö tarik, tö nuk töṙeūla chehen cha inrē.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index