Search form

KINṘEŪKÖ 20:17

17Vë-ekūö meh chin halöngten ih lök el panô-òṅ sāiny, hēk panô-òṅ angkūr, öt rēhĕn min hōḵ òk angkūr, öt rēhĕn min hōḵ òk mak aṅ nup tö-ūlö mak: höng lök ngam tökiröng talöökö ngam rācha in min, öt rēhĕn in min hōḵ kānköre lā hāmö öt rēhĕn lā tavē, hanöngsaha ih chööḵngö ngam kūö panam meh.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index