Search form

KINṘEŪKÖ 20:19

19Ngaich yik kūön Israĕl nö ngö ṙô tö ò, Hòṅ kiröönngöre in lök im tökiröng talöökö: ngaich yē ih min òk mak meh chū-ö tö në töṙeūla chehen chu inrē, ngaich chū-ö min kētö ṙāi, halöngten chu höng lök muh në elröön chu, öt lahūölku tö yô-òv.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index