Search form

KINṘEŪKÖ 20:20

20Ngaich ngö ṙô anga-aṅ, Uh man tufunnyöre, Kunyī-inyre ngaich Itöm nö lā-al ò nö pōyen hol tö tarik, hol tö yöng kumlēḵ kël re inrē.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index