Search form

KINṘEŪKÖ 20:24

24Hamūltu an min Āròn nö in yip tarik re: pò ò min nö öt kuhēthötre nö im panam ngam kahëtö Chu ngaich in yip kūön Israĕl, pò nā ahôngen ṙô Chu, i nup mak Meripāh.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index