Search form

KINṘEŪKÖ 20:5

5Kūöyòh an inrē kēngen ih ṙā-ang Aikup, an kēten ih in ngih tötlöök chūök? Hö-ö an nö chūök kulöl, hēk anychīr, hēk angkūr hēk anār; öt rēhĕn nö mak tö-ôkö umuh.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index