Search form

KINṘEŪKÖ 20:8

8Kēḵ ngam tinkung, hamūl yip ṙôngö tarik inrē, më-eṅ, ap mëm meh inrē Āròn, vë-ekūö ngam ihong nan i kūö cha; hòṅ e nö kētö ap in re mak; ngaich nā-aṅ min kēnyö mak in cha nö löknyö im ihong: hòṅ nā min kētö òk yip ṙôngö tarik tö nup töṙeūla chehen cha inrē.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index