Search form

KINṘEŪKÖ 21:13

13Ṙā-ang umuh cha-a nö kiröönngöre, ngaich iyöngtöre nö ip lā tahëng kaha Ārnòn, öp mī ël tönyaṅlnyi, lamöknyö kūöngö panam yik aṅ Amôr: pò Arnòn nö kūöngö Mô-ap, nö lā ṙat Mô-āp tö yip aṅ Amôr.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index