Search form

KINṘEŪKÖ 21:22

22Halöngten chu man lök ël ngam panam meh: öt hōḵ in min kānkö el panô-òṅ sāiny, hēk el panô-òṅ angkūr: öt hōḵ in min òk mak aṅ nup tö-ūlö mak: höng lök el ngam tökiröng in min talöökö ngam rācha, hanöngsaha ih chööḵngö kūö panam meh.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index