Search form

KINṘEŪKÖ 21:29

29Aōla, më-eṅ Mō-ap! Öt kôlò man ngaich; Ō më-eṅ tarik Kēmos: kēnyö yip kūön re an kikōnyö nö sā töpāngö, yip kūön ò kikānö inrē nö im inkövö nö in Sīhòn rācha aṅ Amôr.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index