Search form

KINṘEŪKÖ 21:34

34Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Um pa-ekūö: töm kēten ò Chin nö eltī meh, yip tarik ò inrē nö ṙòkhöre, töm panam ò inrē; ngaich sā tīre min më-eṅ tö Sīhòn tö ò, öp rācha aṅ Amôr, öp mi-īyöng Hespòn.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index