Search form

KINṘEŪKÖ 21:5

5Lā-alkūö ngam Tēv ngaich yik tarik, lā-alkūö Môsös inrē nö ngö ṙô, Kūöyòh öi kēnyen ih ṙā-ang Aikup öi kapah el ngih tönyaṅlnyi? Tön rö-ö yih nö nyā-aṅvkūövö nö umuh, öt māku inrē nö umuh: ngaich īhö inrē sa-òkkūö tö ngih töt kôlò nyā-aṅkūö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index