Search form

KINṘEŪKÖ 21:7

7Ngaich yihtöre yik tarik nö in Môsös, ngaich ngö ṙô, köölöfālen in ngaich pò ih chōichô lā-alkūö ngam Mā Tēv, lā-alkūö meh inrē; vë-ekūö ngam Mā Tēv man yēḵ, hòṅ Ò nö kēngö minë pēch nö ṙā-ang in ih. Vë-elkūi yik tarik ngaich ang Môsös.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index