Search form

KINṘEŪKÖ 22:11

11Yĕh meuk, yip tarik ṙameū-eung Aikup, lipngö tī yip tökūö ngam tumlat: tā-a rūtngö vah cha min; löhten chin min mihôiṅ kiyung lā-al cha, ngaich ahōnyen cha.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index