Search form

KINṘEŪKÖ 22:13

13Chōholre ngaich Pēlām im peūheu, ngaich ngö ṙô tö yik mā aṅ in Pēlak, ngaich yin chuh panam re: tön sōḵ an ngam Mā Tēv nö kētö inlöngten chu kiröönngöre in yīö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index