Search form

KINṘEŪKÖ 22:14

14Chōholre ngaich yik mā aṅ Mô-āp, ngaich chuh in Pēlak cha-a, ngaich ngö ṙô, Sōḵ ap Pēlām nö yih nö hol ih.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index