Search form

KINṘEŪKÖ 22:18

18Ngaich Pēlām nö ngö ṙô nö sap ṙô yik tarik Pēlāk, Yē Pēlak öre nö kē-ĕkūö chu töp patī re nö tööḵlö tö rupīö humlum inrē ötkô chū-ö vāngngö röön tö ngam ṙô ngam Tēv chu ngam Mā Tēv, öich kūöṅnhöl hēk pōihöl.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index