Search form

KINṘEŪKÖ 22:20

20Ngaich yihtöre ngam Tēv nö in Pēlām tö hatööm, ngaich ngö ṙô tö ò, Yē vē tarik nö yih nö havëken meh, chōholre, kuṙòh in cha; höng ap ṙô chu pöri vë-ekūö meh, angū-ö la-en meh.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index