Search form

KINṘEŪKÖ 22:35

35Ngaich ngö ṙô ök ma-ahānga aṅ im Mā Tēv tö Pēlām, In më tarik man kuṙòh: höng ngam ṙô Chu pöri vë-ekūö meh angū-ö min ṙô meh. Lökten Pēlām nö ngaich nö kiröönngöre nö in yik mā-aṅ in Pēlak.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index