Search form

KINṘEŪKÖ 22:38

38Ngaich ngö ṙô Pēlām tö Pēlak, Yĕh meuk, ngaich chin taichtökūö in meh: ngaich kanô-òvö hòng chū-ö ṙô tö yô-òv? Höng ṙô tö ngam ṙô chin min ngam töchaphötvö nö elvāng chu tö ngam Tēv.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index