Search form

KINṘEŪKÖ 22:4

4Ngaich ngö ṙô Mô-āp tö yik mā aṅ Mītiā, Keuheūtngörevah tī ön min ngih ṙôngö tö vē mahavīlen hī, nö sā kūö nuā nö nyāngö kiyôp ngam töngāṅ. Ök kikōnyö ök kūön Sippōr ang Pēlak rācha mī-i Mô-āp hē e.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index