Search form

KINṘEŪKÖ 22:41

Raneh Ṙô Pēlām Nö Eūkö Mu-unòich

41Ngaich im peuheū, ang Pēlak nö ngô-òṅ Pēlām, ngaich hayihten ò nö ik tömarô-òl chūök chūök Pē-āl, ngaich löktökūö in e mat anga-aṅ nö meuk öp tölngö manā-angkūö ṙôkti yik tarik.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index