Search form

KINṘEŪKÖ 22:6

6Tā-a lökten töngamuh, vë-ekūö meh chin, rūtngövah vē tarik; tön yāha kumlēḵ yin tö chu: lohten min öich mihôiṅ, hòṅ ih fëlö cha, hòṅ chu inrē ahōngen cha ṙā-ang kūö ngam panam: pò chu akahalōn tö öp töng hakôlöngṙô tö meh ngaich kôlò, ane inrē anga-aṅ öp törūtiṙen mgaich ök kôlò.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index