Search form

KINṘEŪKÖ 22:7

7Ngaich yik mā aṅ Mô-āp tö yik mā aṅ Mītiā nö kiröönngöre nö keuntö nuk raneushö milūönö nö eltī cha; yih cha-a ngaich nö in Pēlām, ngaich ṙônyö nuk ṙô Pēlak nö in ò.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index