Search form

KINṘEŪKÖ 22:8

8Ngaich ngö ṙô anga-aṅ tö cha, Ngöh yin ihih i ngih hatööm, hòṅ chu min kumtö ṙô in yīö hēk, sā ṙô ngam Mā Tēv min tö chu: ngaich yik mā aṅ Mô-ap nöng ngöh nö in Pēlām.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index