Search form

KINṘEŪKÖ 23:11

11Ngaich ngö ṙô Pēlak tö Pēlām, Sitih tī öm ngaich tö chu? Kēten meh chin yih öm rūtngövah më lā-al chu, ngaich, yĕh meuk, höng hakôlò cha më-eṅ.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index