Search form

KINṘEŪKÖ 23:17

17Yihtöre ngaich anga-aṅ nö in ò, yĕh meuk, sökhak anga-aṅ nö ranghö ök töföngö tökētu tö ò, in ò inrē yik mā aṅ Mô-āp. Ngaich ngö ṙô Pēlak tö ò, Suh ap ṙô ngam Mā Tēv?

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index