Search form

KINṘEŪKÖ 23:18

18Kēḵ inchōḵoṙô re ngaich

anga-aṅ nö ngö ṙô.

Chōholre, Pēlak, hang inrē;

Hangihtöre tö ṙô chu, më-eṅ

kikōnyö kūön Sippōr:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index