Search form

KINṘEŪKÖ 23:19

19Rö-ö an ngam Tēv nö tarik,

nö töminyôinyaṅ;

Ötrēhĕn nö kūön tarik, nö

mahavöötö ellōnre:

Keuheūtô Anga-aṅ, ngaich yòh

öt kēken e hòng?

Hēk ṙô-òv Anga-aṅ, ngaich

öt hateungngö e hòng min?

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index