Search form

KINṘEŪKÖ 23:20

20Yĕh meuk, teūngen chin tö

chöngö öich hōḵtu hakôlò:

Ngaich hakôlò Anga-aṅ, ötkô

chū-ö haṙī-ing e.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index