Search form

KINṘEŪKÖ 23:23

23Kô-en takô an Yāköp nö

öt aṅhaṅv in tö milūönö,

Ötrēhĕn an Israĕl nö aṅhaṅv

in tö chanông alaha:

Eūka an min nö in Yāköp

in Israĕl inrē,

Nöng tī ngam Tēv!

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index