Search form

KINṘEŪKÖ 23:27

Līnūöyö Ṙô Pēlām Nö Eūkö Mu-unòich

27Ngaich ngö ṙô Pēlām, Tā-a, töich kēten meh ip tahëng chūökö; lohten min nö ṙanāmölōn ngam Tēv tö meh öm rūtngövah cha öm in e.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index