Search form

KINṘEŪKÖ 23:3

3Ngaich ngö ṙô Pēlām tö Pēlak, Söklöre man ranghö ngam töföngö tökētu, töich kiröönngöre chū-ö: lohten an ngam Mā Tēv min nö yih nö höngkūö chu: ngaich vë-eny nang meh min chū-ö tö nup töng hameuktö Ò nö in chu. Ngaich kiröönngöre anga-aṅ nö ip töt chōnu kui rung.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index