Search form

KINṘEŪKÖ 23:7

7Ngaich anga-aṅ nö kēḵ

inchōk-oṙô re, ngaich ngö ṙô,

Ṙā-ang Aram ang Pēlak nö

kēten chu.

Ṙā-ang i minë rôngö lā chuhöt

ngam rācha aṅ Mô-āp,

Tā-a rūtngövah Yāköp,

Ane inrē tā-a, harāinyngen

Israĕl.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index