Search form

KINṘEŪKÖ 23:8

8Sitih ṙô öich min rūtngövah,

ngam töt rūtiṙen tö ngam

Tēv?

Sitih inlahen öich min inrē

harāinyngö, ngam töt

harāinyi tö ngam Mā Tēv?

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index