Search form

KINṘEŪKÖ 23:9

9Pò chu yih meūkan, löktökūö

i kui minë ihong,

Löktökūö minë rung chin

meūkan:

Yĕh meuk, tarik an nö töng

hĕngtöṙah,

Öt kaheuktu an min nö i

pumnāmö tarik.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index