Search form

KINṘEŪKÖ 3:12

12Yĕh meūkö chu, öich kē vē Lēvī nö ṙā-ang in vē kūön Israĕl ṙënngen yip lanòh nö ṙòkhöre lamöpnyökūö chūök kanūönö nö i yip kūön Israĕl: Chū-ö Chu yin min vē Lēvī:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index