Search form

KINṘEŪKÖ 3:13

13Pòn Chū-ö nö ṙòkhöre yip lanòh; ik sakāmö hē Chu fël yik lanòh nö ṙòkhöre i panam Aikup, ahetlen cha Chū-ö nö ṙòkhöre yip lanòh in Israĕl, hĕnghöre tarik, töṙeūla inrē: Chū-ö Chu yip cha-a: Chū-ö Chin Mā Tēv.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index