Search form

KINṘEŪKÖ 3:38

38Cha-a yip vamītö chūökre nö lā kūö ngam inrūkui nö lā chuhöt, i kūö ngam rūkui manūlö nö lā maneutlö ngam tavūöi, Môsös min, Āròn inrē tö yip kikōnyö kūön ò, nö hayōm ngam töhet chūök ngam hayōm yip kūön Israĕl; kumpaha min öp aṅ tahëng maharöhtöre.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index