Search form

KINṘEŪKÖ 3:40

Kē Chūök Lanòh Kikōnyö Yik Lēvi

40Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Kaheuk yip lanòh kikōnyö nö ṙòkhöre kūön Israĕl löktö kūö tö hĕng chumngëṅtö ṙēti söl tulöng, kaheuk tūmö minë-eny cha inrē.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index