Search form

KINṘEŪKÖ 3:41

41Ngaich më-eṅ kē yip Lēvī nö Chū-ö Chu (Chū-ö Chin Mā Tēv) nö ṙënngen yip lanòh in yip kūön Israĕl nö ṙòkhöre; ane inrē nup nuā yip Lēvī nö ṙënngen nup lanòh kūön nuā Israĕl nö ṙòkhöre.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index