Search form

KINṘEŪKÖ 3:47

47Kē siköl pömchö taneui (5 Mīlôhò Chāntī Rūpiö) i tö hĕng tak mākūö; sā öp siköl ngam töhet chūök kahë meh in cha: (nët anāi kērah ön ngih siköl nö hĕng).

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index