Search form

KINṘEŪKÖ 3:48

48Ngaich më-eṅ min kētö öp rupīö kinṙūkòng cha öp ṙāi invānö cha nö in Āròn in yip kikōnyö kūön ò inrē.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index