Search form

KINṘEŪKÖ 3:7

7Ngaich cha-a min nö hayōm yip hayōmre anë inrē keuheūtlöre hayōm tö yip ṙôngö i kūö ngam rūkui manūlö, nö la-evṙen tö la-en ngam inrūkui.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index