Search form

KINṘEŪKÖ 4:16

16Në tavī-i eāṅvö, tö nup tötahūsa lōpān, tö nup tö iṙūhen nyā-aṅkūö tökētu, tö nup incham tavī-i, inyōmö ngam inrūkui nö keuheūtlöre, tö nup aṅ in e inrē nö ṙòkhöre, ngam töhet chūök, tö nup chehen e inrē hayōm Ēlīsör min öp kūönṙô kikōnyö kūön Āròn.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index