Search form

KINṘEŪKÖ 4:28

28Angū-ö ön ngih la-en yip mupīhö yip kikōnyö kūön Kĕrsön nö el ngam rūkui manūlö: ngaich cha-a min nö elkatòh Itamār öp kikōnyö kūönṙô kūön Āròn.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index