Search form

KINṘEŪKÖ 4:33

33Angū-ö ön ngih la-en yip kikōnyö kūön Mērārī, sā nup la-en cha, nö el rūkui manūlö nö elkatòh Itamār öp kūönṙô kikōnyö kūön Āròn.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index